Vyhledávání:


Vozidla připravovaná
Tato vozidla jsou v zahraničí a jejich převoz je závislý na vyřízení všech dokladů k tomu potřebných. Většinou se jedná od doklady od francouzské pojišťovny.